Green Growth

Modele de sustenabilitate pentru dezvoltarea destinațiilor ecoturistice

Scopul programului Green Growth este consolidarea și creșterea a 7 Unități de Management a Destinațiilor (UMD-uri*), printr-un proces de asistență tehnică adaptată și incubare dezvoltat de Synerb. Programul are trei obiective:

1) Elaborarea unui plan de dezvoltare, consolidare și creștere pentru toate cele șapte Unități de Management a Destinațiilor; 

2) Furnizarea de sprijin tehnic și strategic pentru incubarea, consolidarea și creșterea organizațiilor, în diverse arii de dezvoltare antreprenorială și organizațională, folosind un mix de activități de suport bazate pe 5 pachete de sprijin, în funcție de nevoile individuale ale fiecărui UMD; 

3) Promovarea și construirea sectorului de ecoturism, prin prezentarea organizațiilor sectoriale și a oamenilor de la firul ierbii.

 

UMD-urile din acest program sunt organizații nonprofit sau antreprenoriale angajate în dezvoltarea destinațiilor de ecoturism în care acestea operează. De-a lungul timpului, aceste șapte organizații au dezvoltat o viziune coerentă și un brand al destinațiilor locale de ecoturism. Mai multe, acestea au format rețele locale de ecoturism care au avut un impact economic semnificativ și au contribuit la la crearea și adoptarea unor politici publice în domeniul ecoturismului.

Iată cele șapte UMD-uri sprijinite de Synerb: Țara Hațegului – Retezat, Colinele Transilvaniei, Băile Tușnad și Împrejurimi, Ținutul Zimbrului, Țara Dornelor, Eco Maramureș și Pădurea Craiului.

  
Formatul programului: 

 
ACTIVITĂȚI PLANIFICATE
 • Evaluarea nevoilor de dezvoltare antreprenorială și organizațională ale fiecărui UMD
 • Conceperea unor planuri de dezvoltare pentru fiecare UMD
 • Sprijin adaptat în incubarea, dezvoltarea și creșterea UMD-urilor, pe baza a 5 pachete de sprijin, antreprenorial sau organizațional, în funcție de nevoile fiecărei organizații 
 • Producerea unui documentar care să prezinte activitatea celor care construiesc sectorul local de ecoturism
 • Scrierea unui studiu de caz care să prezinte concluziile referitoare la dezvoltarea UMD-urilor și a sectorului de ecoturism
IMPACT & REZULTATE
 • Consolidarea și creșterea a 7 UMD-uri
 • Venituri sporite și un mix de finanțare diversificat al organizațiilor nonprofit
 • Venituri mai mari și rezultate financiare îmbunătățite pentru afacerile și/sau activitățile economice existente
 • Dezvoltarea unor idei de afaceri sociale noi
 • Eficiență operațională crescută
 • Capacitate strategică crescută și dezvoltarea unui model funcțional de guvernanță
STADIUL PROGRAMului

ÎN DERULARE

DIN DEstinațiile de ecoturism:
CU SPRIJINUL:
Logo Raf Site Synerb
MAI MULTE DESPRE ACEST PROIECT:
 Project contact:

Project contact:

Zoltan Bereczki