Help Desk

(EN) Our team runs a Help Desk providing free of charge consultations to purpose-driven entrepreneurs or nonprofits seeking to start or grow a social venture in Romania or to different partners interested about the state of the social venture ecosystem.

(RO) Prin acest HelpDesk, echipa noastră oferă sesiuni de consultanță gratuită antreprenorilor sociali și ONG-urilor care vor să înceapă sau să dezvolte o afacere socială în România, iar pentru organizațiile partenere interesate, informații despre ecosistemul local de întreprinderi sociale.

Do you need help?

entrepreneurs helped

Hours Invested